Wieczorne trwanie przy Jezusie "Miłość jest... chlebem powszednim"