Wieczorne trwanie przy Jezusie "Miłość jest… wolna"